Petícia za odstúpenie výkonného výboru a prezidenta SZĽH

My, dolupodpísaní fanúšikovia slovenského hokeja a široká športová verejnosť, vyjadrujeme nespokojnosť s prácou Slovenského zväzu ľadového hokeja a požadujeme okamžité odstúpenie všetkých členov výkonného výboru SZĽH: prezidenta Juraja Širokého, viceprezidenta Jána Filca, členov výkonného výboru - Vlastimila Chvojku, Dáriusa Rusnáka, źubomíra Veme, Igora Nemečka, Antona Danka a Róberta Mráza.

Požadujeme zvolanie mimoriadneho kongresu SZĽH, ktorý sa bude zaoberať príčinami klesajúcej úrovne slovenského hokeja. Na tomto kongrese žiadame , aby mali možnosť vystúpiť zástupcovia tejto petície , ako aj širšia odborná verejnosť z radov fanúšikov , bývalých hráčov a novinárov, nie len členovia vedenia a štruktúr SZĽH - hokej je šport nás všetkých , nie len úzkej skupiny žudí vo vedení SZĽH.

Vyzývame Juraja Širokého, aby v záujme zmiernenia napätia v slovenskom hokeji už viac nekandidoval na žiadnu funkciu v Slovenskom zväze žadového hokeja.

Vyzývame aj členov vlády SR, poslancov Národnej rady SR, aby sa okamžite začali zaoberať vytváraním podmienok pre podporu športu, najmä v oblasti výchovy mládeže vo všetkých kategóriach, ale aj zlepšením legislatívnych podmienok pre subjekty podporujúce šport.

Vyzývame aj na celospoločenskú diskusiu na tieto témy.

Vedeniu SZĽH vyčítame najmä nasledovné veci:
  • nekoncepčná práca s mládežou a nedostatočné a netransparentné finančné podporovanie mládeže zo strany zväzu
  • nedostatočná starostlivosť o talentovaných hráčov, považujeme projekt U20 za nedostatočné riešenie , bolo by lepšie určiť kvótu pre každého extraligistu a prvoligistu na zapracovanie juniorov do zostavy
  • korupcia a protekcia pri zostavovaní reprezentačných výberov na všetkých úrovniach
  • ignorácia verejnej debaty o problémoch v hokeji zo strany prezidenta zväzu
  • nedostatočná príprava na tohtoročné MS, nedostatočný počet odohraných prípravných stretnutí a ich kvalita
  • netransparentné jednanie a predražovanie stavby arény pre MS 2011 v hokeji : žiadame o okamžité a jasné informovanie zo strany SZĽH ako aj ministrestva školstva a orgánov samosprávy , ako sme na tom s prípravou haly pre MS 2011 a žiadame o zverejnenie všetkých predbežných finančných a projektových návrhov
  • minulosť prezidenta SZĽH
  • výber nekompetentných reprezentačných trénerov, najmä v mládežníckych kategóriach
  • nezáujem o výstavbu nových hokejových štadiónov a dôkladnú rekonštrukciu starých hokejových štadiónov
  • klesajúca tendencia výkonov slovenskej reprezentácie a neustále odvodzovanie zodpovednosti len u trénera reprezentácie.
VV SZĽH predsedá človek, ktorého minulosť je spájaná s pôsobením vo vysokých funkciách Štátnej bezpečnosti, organizácie, ktorá 40 rokov terorizovala vlastné obyvateľstvo, a ktorej činnosť je v očiach verejnosti aj po 20 rokoch od pádu komunizmu vnímaná vysoko negatívne. Sme toho názoru, že takýto človek by nemal byť na čele inštitúcie financovanej z verejných zdrojov.

Vedenie SZĽH sa premenilo na súkromnú podnikatežskú firmu, ktorej činnosť je ale dotovaná ako z našich daní, tak i z peňazí platiacich hokejových divákov.

Hovoríme: "Dosť bolo rečí, dosť bolo nekompetentnosti, neschopnosti a netransparentnosti vo vedení slovenského hokeja!"

Z týchto dôvodov si my, fanúšikovia slovenského hokeja myslíme, že nastal čas na zmenu. Nastal čas, aby začali pre slovenský hokej pracovať ľudia schopní, kompetentní, bez minulosti spojenej s ŠTB a ktorým by budúcnosť slovenského hokeja ležala na srdci.

Preto Vás, predstavitelia spoločenského života na Slovensku, členovia vlády SR, poslanci Národnej rady SR, a Vás pán Splnomocnenec vlády pre mládež a šport, ešte raz žiadame o konanie si Vašej povinnosti vo vzťahu ku slovenskému športu, za ktorý máte zodpovednosť.

Fanúšikovia slovenského športu a všetci ľudia, ktorým to nie je jedno.


Petičný výbor:

predseda petičného výboru
Ing. Marek Duľa, Košice

Členova petičného výboru
Ing. Oskar Turcsányi, momentálne Praha
František Tajzler, momentálne USA
Ing. Martin Bajcár, momentálne Praha
Ondrej Terkovič, Bratislava

........................

spoluautori petície:
Ing. Pavol Baláž, Zlaté Moravce
Pavol Švantner, Bratislava
Mgr. Martin Potočný, Bratislava/Groningen

Spustenie petície: 11.mája 2008 16:00
Opätovné spustenie podpisovania: 29.mája 2009 07:00
29.mája 2009 sme znova spustili podpisovanie petície

26.mája 2008 sme zverejnili náš otvorený list. Jeho presné znenie si môžete prečítať na tejto adrese: http://www.spojmesaprehokej.eu/otvoreny-list.php3.júna 2008 sme zverejnili náše stanovisko k osobe a vyjadreniam Jána Filca. Môžete si ho precítať na tejto adrese: http://www.spojmesaprehokej.eu/vyjadrenie-filc.php


Petícia už nie je aktuálna, nechali sme to tu len z recesie :)

Petičný formulár
Prosíme, pravdivo vyplňte všetky potrebné údaje.
Nezmyselne vyplnené údaje budu vymazané.
Rovnako budú vymazané zle vypísané údaje typu: priezvisko: T., meno: neuvediem a podobne

 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
CAPTCHA image  *
Polia označené (*) musíte vyplniť.

Poznámky k formuláru:
Ak v obci nie je ulica, zadajte ešte raz názov obce.
Ak zadáva údaj otec, resp. syn (matka,dcéra) s rovnakým menom; doplňte priezvisko o st./ml.

 

Počet podpísaných: (24453)
*dňa 5.6.2008 boli z databázy vyhodené všetky viacnásobné údaje

Výpis podpísaných

Návrat na diskusné fórum spojmesaprehokej